Brandfare i bygningen

Opgaven med elektrostatisk jordforbindelse er at reducere risikoen for en eksplosion af brandfarlige stoffer på grund af en elektrostatisk gnist. Det er meget udbredt inden for transport og forarbejdning af brandfarlige gasser, pulvere og væsker.

Elektrostatisk jordforbindelse, der tager en anden form. De tydeligste og få komplicerede modeller er også dannet af jordklemmen fra kablet. De mere udviklede og teknologisk avancerede er udstyret med en jordingsinspektionsplan, takket være hvilken dosering eller transport af produktet er tilladt, når jordingen forbliver rent forbundet.

Elektrostatiske jordforbindelser anvendes normalt i forbindelse med lastning eller losning af jernbane- og tankvogne, tanke, tønder, såkaldte big-bags eller elementer af procesinstallationer.

https://driv-ultra.eu/dk/

I succes med at fylde eller tømme tanke med forskelligt indhold (f.eks. Tanke med pulvere, granulater, væsker kan der skabes farlige elektrostatiske ladninger. Kilden til deres dannelse er også at blande, pumpe eller sprøjte brændbare stoffer. Elektriske ladninger skabes ved kontakt eller opdeling af individuelle partikler. Mængden af ​​elektrisk ladning begrænses til de elektrostatiske egenskaber af overfladerne, der kommer i berøring med hinanden. Som følge af pludselig og let kontakt med jorden eller uladede objekt kan oprettes kort strømimpuls, der er klar, faktisk gnist.Manglende pleje af udledning af gnist kan omfatte tænding af gas- og luftblandingen, hvilket betyder en eksplosion eller en farlig eksplosion. Elektrostatisk jordforbindelse eliminerer faren for eksplosion på grund af kontrolleret udladning af elektrostatiske ladninger.