Earthing en enfamilie bygning

Elektrostatisk jordforbindelse er en elektrostatisk jordforbindelse, der anvendes til transport og alle typer brændbare væsker, pulvere og gasser. Elektrostatisk jordforbindelse i høj grad reducerer risikoen for en eksplosion eller antændelse af en anden form for brændbart stof som følge af gnistblændingen. Ukontrolleret udledning kan skabe tænding af væsken og gasblandingen og dermed en eksplosion.

Det er selvfølgelig muligt at fjerne faren for selvantændelse og eksplosion. For at de samme transportable strukturer kan eksistere, bør de tilvejebringe tilstrækkelig jordforbindelse, det vil sige en kontrolleret udledning af elektrostatiske ladninger. Denne model for elektrostatisk jordforbindelse vil reducere risikoen for eksplosion af transporterede brændbare stoffer betydeligt. Sådanne enkle jordforbindelser er lavet fra jordforbindelsen og fra kablet. De kabler, der anvendes til jordforbindelse, er kendetegnet ved lav elektrisk modstand og ekstremt høj kraft til mekanisk skade. Det er selvfølgelig muligt at anvende en mere kompleks jordforbindelse, som er et beskyttelsessystem, der gør det muligt at transportere eller dispensere produktet, men når jordingen er korrekt forbundet.Undrer du med sikkerhed, når du knytter denne grundstandard? De bruges oftest under lastning og losning af jernbane- og tankvogne, tanke, tønder samt beviser for procesinstallationselementer. For at skabe faren for eksplosion fører og blandes og sprøjtes eller pumpes andre typer brændbare stoffer. På det tidspunkt at forstyrre brændbare baser, skabes elektriske ladninger ved kontakt eller adskillelse af partikler. Hvor der opstår en elektrostatisk ladning og koncentrerer sig nær brændbare stoffer, skaber det en trussel. Grundprincippet om enhver beskyttelse mod elektrostatisk udladning er utvivlsomt en god klemme og et korrekt matchet kabel, hvilket giver mulighed for at foretage en elektrisk ladning til genstanden for jordforbindelse.Det er derfor stort, at de terminaler og kabler, der indføres i jorden, skal stille meget krævende retningslinjer, rettet mod testmulighederne. I øjeblikket er de bedste effekter bragt af moderne typer systemjording.